Regulamin

REGULAMIN „DWORKU W BARTOSZYMLESIE”


1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji pensjonatu w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.

2. Pokoje wynajmowane są na doby.   Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14. 00, a  kończy o godz. 11. 00 następnego dnia.

3. Za przedłużenie przez gościa pobytu w godz. 11.00 – 20.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 20.00 – za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 10.00. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.

4. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

5. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek i tarasów). Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku, w wyznaczonym do tego celu miejscu.

6. W pensjonacie należy zachować ciszę od godz. 23. 00 do godz. 6. 00.

7. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy.

8. Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

9. Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

10. Pensjonat nie przyjmuje gości ze zwierzętami domowymi.

11.Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

13. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy fontannie,  grillu,  przy ognisku oraz na placu zabaw.

14. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

15. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług
w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.